Използвайте защитната функция на носа си, за да ви предпази от вируси


{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:”Test”,”subtitle”:””,”title_content”:{“component”:”hc_title_base”,”id”:”title-base”,”image”:”https://nisita.bg/wp-content/uploads/2020/02/banner_nisita_blog_1000x143px.jpg|143|1000|825″,”breadcrumbs”:true,”white”:true}},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_nuBRi”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”oGIO0″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”s”,”height”:””},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_Dh8zn”,”column_width”:”col-md-6″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_text_block”,”id”:”jY8Td”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”Носът е естественият филтър на човека срещу вируси и бактерии. “},{“component”:”hc_text_block”,”id”:”UMiIt”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”Лигавицата му е изградена от специални епителни клетки с реснички, наречени цилии, които се движат вълнообразно в ритъм. Когато дишаме през носа, въздухът преминава през тези реснички като през филтър и така се почиства от замърсителни частици като прах, вируси или бактерии. Този процес на […]


Read more

Да се справим с досадната градинска хрема


{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:”Да се справим с досадната градинска хрема”,”subtitle”:””,”title_content”:{“component”:”hc_title_base”,”id”:”title-base”,”image”:”https://nisita.bg/wp-content/uploads/2020/02/banner_nisita_blog_1000x143px.jpg|143|1000|825″,”breadcrumbs”:false,”white”:false}},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:”no-paddings “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_nuBRi”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”oGIO0″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:””,”height”:””},{“component”:”hc_image_slider”,”id”:”h9dGV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:”row-17″,”custom_css_styles”:””,”slides”:[{“component”:”hc_upload_img”,”id”:”5ZtkF”,”link”:”https://nisita.bg/wp-content/uploads/2020/10/nisita_blog_06.jpg|400|1000|609″}],”outer_arrows”:false,”visible_arrows”:false,”nav_inner”:false,”lightbox”:false,”lightbox_animation”:””,”image_animation”:””,”thumb_size”:”large”,”image_size”:”large”,”thumbnail”:false,”png-over”:false,”custom_classes”:””,”trigger”:””,”data_options”:”animationLoop:false,slideshow:false,controlNav:false,directionNav:false,numItems:1″,”type”:”slider”},{“component”:”hc_space”,”id”:”O8khb”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”m”,”height”:””},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_Dh8zn”,”column_width”:”col-md-6″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_text_block”,”id”:”jY8Td”,”css_classes”:”text-color text-bold text-m “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”Градинската хрема е широко обсъждана тема сред родителите. Споровете са безкрайни и дори агресивни на моменти, когато две крайни мнения се сблъскат – едни смятат, че тя е безобидна, а други гледат на нея като първи вестител на коварен вирус, който може да разболее всички […]


Read more